EHBDO: eerste hulp bij drugongevallen in sportclubs

Keep Calm

Wordt iemand onwel door alcohol of ander druggebruik?

  • Blijf zelf kalm
  • Breng de persoon naar een rustige omgeving
  • Kalmeer de persoon door rustig te praten en gerust te stellen

Meer tips

ehbo tips

Laat iemand in moeilijkheden niet alleen! Controleer regelmatig de ademhaling en het bewustzijn.

Wanneer iemand in paniek raakt of verward wordt, breng hem/haar dan over naar een rustige en koele ruimte of naar buiten. Water of iets zoet drinken, of iets zout eten, kan helpen.

In sommige omstandigheden kan druggebruik leiden tot oververhitting. Breng de persoon naar buiten en laat water drinken.

Bij erge misselijkheid kan je iemand in de stabiele zijligging leggen om verstikkingsgevaar te vermijden.

In case of emergency

ehbo tips

Roep medische hulp in wanneer:

  • iemand bewusteloos wordt,
  • klaagt over pijn achter het borstbeen of hartritmestoornissen,
  • aanvankelijke verwardheid gevolgd wordt door een comateuze slaap, met snelle polsslag, zware ademhaling en lage lichaamstemperatuur (wat wijst op alcoholvergiftiging)

Nuttige nummers

  • Hulpdiensten: 112
  • Antigifcentrum: 070/254.254
  • Noodnummers: clubarts, lokaal ziekenhuis, clubverantwoordelijken

EHBO

ehbo

EHBO is de eerste schakel in de hulpverleningsketen.

Wanneer je de 112 belt, geef dan het juiste adres en de juiste ingang door en geef een korte beschrijving door (ademhaling + bewustzijn). Laat iemand van de club de ziekenwagen opwachten.

Zorg dat een aantal trainers, ploegafgevaardigden of medewerkers van de clubs recent een EHBO-cursus hebben gevolgd.

AED apparaat

AED

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.