Test jezelf! Ben je een verkeersveilige sporter of sportouder? Heb je een 'safety plan' als sporter?

Ben jij een verkeersveilige sporter of sportouder?

In welke mate ben jij akkoord met volgende stellingen en hoe schat je de mening in van de Belgische bestuurders?

1
Ik vind rijden onder invloed van alcohol onaanvaardbaar.
2
Hoeveel Belgische bestuurders vinden volgens jou rijden onder invloed van alcohol onaanvaardbaar?
3
Ik vind dat rijden onder invloed van alcohol het risico op verkeersongevallen verhoogt.
4
Hoeveel Belgische bestuurders zijn volgens jou van mening dat rijden onder invloed het risico op ongevallen verhoogt?

95% van de Belgen is van mening dat rijden onder invloed van alcohol het risico op verkeersongevallen verhoogt.(Bron: BIVV 2014)

5
Hoeveel standaardglazen alcohol mag men volgens jou maximaal drinken om onder de wettelijke grens van 0.5 promille te blijven?

93% van de bevolking weet dat je 2 glazen of minder mag drinken om binnen de toegestane grens te blijven. (bron: BIVV 2014)

6
Hoeveel meer kans hebben bestuurders om onder invloed te rijden wanneer ze van de sportclub komen, dan wanneer ze van thuis komen?

Bestuurders die van een sportclub komen, hebben 4 keer meer kans om onder invloed te rijden dan bestuurders die van thuis komen (bron: VAD 2015)

7
Wanneer ik nog met de wagen moet rijden dan:
8
Hoeveel Belgische bestuurders drinken volgens jou geen alcohol of beperken hun alcoholconsumptie tot de wettelijke norm wanneer ze met de wagen rijden?

85% van de Belgische bestuurders blijft onder de wettelijke limiet of beperkt zijn alcoholgebruik tot de wettelijke Limiet (bron: BIVV 2014)

9
Wanneer ik insta voor het vervoer van anderen (clubspelers), dan drink ik geen alcohol.
10
Ik vind dat het rijden onder invloed van anderen een grote bedreiging vormt voor mijn veiligheid en die van mijn familie.
11
Hoeveel van de Belgische Bestuurders vinden volgens jou dat rijden onder invloed van alcohol een bedreiging vormt voor de eigen veiligheid en die van hun familie.

93% van de ondervraagde bestuurders vindt dat het rijden onder invloed van anderen een grote bedreiging vormt voor zijn of en zijn of haar families veiligheid. (Bron: BIVV 2014)

12
Bij een promillage van 0.5 promille (ongeveer 2 standaardeenheden) wordt de rijvaardigheid aangetast. Met hoeveel procent neemt het risico op ongevallen dan toe?

Bij een promillage van 0.5 neemt het risico op ongelukken met 40% toe (Bloomberg et al 2005)

13
Ik vind rijden onder invloed van drugs onaanvaardbaar.
14
Hoeveel van de Belgische bestuurders vinden volgens jou rijden onder invloed van drugs onaanvaardbaar?

98% van de Belgische bestuurders vindt rijden onder invloed van drugs onaanvaardbaar. (Bron: BIVV 2014)

15
Ik vind dat rijden onder invloed van drugs het risico op verkeersongelukken verhoogt.
16
Hoeveel Belgische bestuurders zijn volgens jou van mening dat rijden onder invloed van drugs het risico op ongevallen verhoogt?

94.5% van de Belgische bestuurders is van mening het risico op verkeersongelukken verhoogt door het rijden onder invloed van drugs. (Bron: BIVV 2014)