Doping en sport

doping en sport

Wat is doping?

Volgens de regelgeving kan al wie in georganiseerd verband aan sport doet (van de recreatieve fitnesser tot de elitesporter) op elk ogenblik gecontroleerd worden op doping. Bepaalde sporters worden echter meer gecontroleerd dan andere.

Een inbreuk op de antidopingregels ('dopingpraktijk') kan op verschillende manieren. Ook als je geen doping gebruikt of zelf geen sporter bent kan je gestraft worden voor een inbreuk op de antidopingregels.

Er zijn een aantal officiële dopingpraktijken, die als volgt samengevat kunnen worden:

  1. Het gebruik of de poging tot gebruik van een verboden stof (bv. amfetamines) of methode (bv. ozontherapie) door een sporter.
  2. Het bezit van een verboden stof of een verboden methode.
  3. Fraude of poging tot fraude bij de dopingcontrole.
  4. Handel of poging tot handel in een verboden stof of verboden methode.
  5. Weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een dopingcontrole.
  6. Een sporter aanmoedigen tot of helpen bij dopinggebruik.
  7. Drie inbreuken inzake verblijfsgegevens binnen 12 maanden.
  8. Samenwerken met voor dopingpraktijken veroordeelde personen.

Welke producten zijn verboden?

Er zijn tal van stoffen die op de lijst van verboden stoffen staan, waaronder amfetamines, cannabinoïden en voor sommige sporten (6) ook alcohol. Deze lijst van verboden stoffen wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Sommige stoffen kunnen aanwezig zijn in bepaalde geneesmiddelen die je omwille van je gezondheid moet innemen. In dergelijke gevallen moet je toestemming vragen (Toestemming wegens therapeutische noodzaak TTN). Ook voedingssupplementen kunnen verboden stoffen bevatten.

De actuele lijst van verboden stoffen en meer informatie vind je op NADO Vlaanderen waar je ook affiches en folders kan bestellen.