Alcohol- en drugpreventie in sportclubs

Sportivos

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) werkte met input van de sportsector een volledig traject uit voor clubs, die gefaseerd aan alcohol- en drugpreventie willen werken.

Er wordt stapsgewijs, in 3 fasen, gewerkt aan het uitstippelen van een alcohol- en drugbeleid in een sportclub. Sportivos-clubs streven naar een veilige en zorgzame clubomgeving met gezondheidswinst voor sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers van de sportclub. Sportivos bestaat uit drie fasen die lopen over minimum drie seizoenen: Sportivos Brons, Sportivos Zilver en Sportivos Goud. Als een club een fase goed ten einde brengt, ontvangt ze een Bronzen, Zilveren of Gouden label.

Fase brons

Fase brons richt zich vooral op sleutelfiguren in de club. De clubbestuurders en kantineverantwoordelijken krijgen een vorming over verantwoord schenken van alcohol. Ze worden ook geïnformeerd over de meest relevante wetgeving. Ook de bredere club wordt gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos en door het organiseren van een verkeersveilige actie.

Fase zilver

Sportivos Zilver breidt de focus uit naar de clubleden. Dat gebeurt o.a. door in de club een alcohol- en drugcoach op te leiden. Hij of zij wordt de centrale spil in verdere sensibilisering en educatie. De clubwaarden worden opgenomen in een charter. De spelers worden betrokken door middel van een educatief spel tijdens de training(en). De club wordt verder ondersteund in het zoeken naar extra manieren voor fondsenwerving.

Fase goud

Sportivos Goud focust op een meer structurele inbedding van de initiatieven in de clubgemeenschap. De alcohol- en drugcoach profileert zich in de club als aanspreekpunt en als trekker van activiteiten over het thema (bv. een infoavond voor ouders en sporters). Daarnaast worden de engagementen uit het charter verankerd in regels en procedures in het clubreglement. Er treedt ook een structureel systeem voor veilig vervoer van sporters en clubleden in voege.

De deelnemende clubs krijgen na het succesvol voltooien van elke fase een label en mogen daarmee naar de volgende fase doorstromen. 

Sportclubs kunnen zich via dit registratieformulier inschrijven om te starten met Sportivos Brons. Wens je meer informatie? Mail dan naar: sportivos@vad.be.

Thematisch werken

verkeersveiligheid

Veilig uit, veilig thuis

De Brochure "Veilig uit, veilig thuis" ondersteunt sportclubs die aan de slag gaan rond verkeersveiligheid. De acties rond verkeersveiligheid maken deel uit van het trajct 'sportivos' en het behalen van het Bronzen label. 

barbeleid

Wat zegt de wet?

De Brochure "Wat zegt de wet?" belicht enkele juridische vraagstukken in verband met alcohol en illegale drugs in de sportvereniging. Om in mogelijks risicovolle situaties betere keuzes te kunnen maken is er nu deze brochure. Een gewaarschuwd man ... 

Deze brochure kadert binnen het traject 'Sportivos' dat clubs kunnen doorlopen. 

barbeleid

Barbriefing

Wanneer je evenementen organiseert en er wordt alcohol geschonken, licht je best al je barmedewerkers in over de geldende wetgeving en de toepassing ervan. Deze barbriefing kan daarbij helpen.

barbeleid

Onduidelijke leeftijd (-16)?

In sportclubs wordt alcohol verkocht en geschonken. Je mag enkel alcohol verkopen en schenken aan personen vanaf dat ze 16 jaar oud zijn. Hoe ga je om met de wetgeving op de verkoop van alcohol wanneer de leeftijd niet altijd even duidelijk is?

verkeersveiligheid

Verkeersveilige sportouder?

Stimuleer met je club de deelname aan de test rond verkeersveiligheid. Vraag je leden naar hun attest en misschien kan je ze trakteren op een mocktail. 

Andere

Binnenhuisreglement

Maak kenbaar aan je bezoekers en medewerkers wat de huisregels zijn in verband met het schenken van alcohol en bijvoorbeeld de aanwezigheid van alcohol in de ‘jongste’ kleedkamers. Dit kan door alles in een binnenhuisreglement te gieten dat zichtbaar in de club aanwezig is en dat regelmatig gecommuniceerd wordt met medewerkers.

barbeleid

onduidelijke leeftijd (-18j)

Je mag enkel sterkedrank verkopen en schenken aan personen vanaf dat ze 18 jaar oud zijn. Hoe ga je om met de wetgeving op de verkoop van alcohol wanneer de leeftijd niet altijd even duidelijk is?

Hulp aanbieden

Tips

Je maakt je zorgen over het gebruik van een clublid en vraagt jezelf wat je kan doen. Enkele dingen om in het achterhoofd te houden:

  1. Bestaat er een vertrouwensrelatie met die persoon om in gesprek te gaan of laat je dit beter over aan een andere clubmedewerker?
  2. Ga op tijd het gesprek aan, wacht niet tot de problemen met alcohol en drugs te groot worden.
  3. Kies een geschikt moment en een geschikte plek, met andere woorden waar je rustig kan praten.
  4. Start het gesprek van uit een bezorgdheid, geef aan waarom je bezorgd bent. Benoem feiten die zich hebben voorgedaan.
  5. Praten is ook luisteren. Probeer te luisteren naar wat hij/zij te vertellen heeft, zonder veronderstellingen op te leggen. Blijf rustig.
  6. Pauzeer op tijd. Als de gemoederen oplopen, stop je best even.
  7. Lukt het eerste gesprek niet, forceer dan niets. Laat merken dat je steeds bereid bent te praten. Zo weet de persoon dat hij/ zij ergens terecht kan.

(uit Sportivos: 'clublid in de shit')

Je kan de persoon in kwestie ook informeren over de online zelftests. Wanneer er sprake is van een probleem, laat je dit best over aan deskundigen zoals een arts of een hulpverlener verbonden aan een CGG.